Web v Rekonkstruci

Animované

           
   
CZ ČEKNITO   CZ ČEKNITO ENG MEGAVIDEO   CZ ZKOUKNITO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
           
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
           
           
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO

alt
Animovan� / Dobrodružn� / Komedie / Rodinn�
USA, 2007, 102 min

Obsah:

Př�běh nejnovějš�ho animovan�ho filmu z produkce studia Walt Disney se toč� okolo Lewise – geni�ln�ho kluka se z�libou v šikovn�ch technick�ch vychyt�vk�ch a obrovskou touhou naj�t rodinu, kterou nikdy neměl možnost poznat. Jeho nezdoln� hled�n� jej jednoho dne zavede na m�sto, kter� by si nedok�zal představit ani v nejdivočejš�ch snech – do budoucnosti, kde už term�n „nemožn�“ d�vno zmizel ze slovn�ku. Když se Lewis setk� s podivn�m cizincem jm�nem Wilbur Robinson, ček� jej nejen fantastick� cesta časoprostorem, ale tak� setk�n� s rodinou Robinsonov�ch, kter� mu pomůže objevit celou řadu �žasn�ch tajemstv� o jeho vlastn�ch neomezen�ch schopnostech. Neskutečn� v�let jej ale tak� přivede do konfliktu s padouchem, kter� děl� zlu špatn� jm�no: neschopn�m Bowler Hat Guyem, jež Lewise připrav� o jedinou možnost, jak se vr�tit domů. Film Robinsonovi, kter� je pln� nezapomenuteln�ch postav, chytr�ch vyn�lezů, klasick�ch padouchů a dechberouc�ch rošť�ren, vypr�v� př�běh o v�ře v rodinu, sebe sam�ho a nadějnou budoucnost.