Web v Rekonkstruci

Animované

Robinsonovi

alt
Animovan� / Dobrodružn� / Komedie / Rodinn�
USA, 2007, 102 min

Obsah:

Př�běh nejnovějš�ho animovan�ho filmu z produkce studia Walt Disney se toč� okolo Lewise – geni�ln�ho kluka se z�libou v šikovn�ch technick�ch vychyt�vk�ch a obrovskou touhou naj�t rodinu, kterou nikdy neměl možnost poznat. Jeho nezdoln� hled�n� jej jednoho dne zavede na m�sto, kter� by si nedok�zal představit ani v nejdivočejš�ch snech – do budoucnosti, kde už term�n „nemožn�“ d�vno zmizel ze slovn�ku. Když se Lewis setk� s podivn�m cizincem jm�nem Wilbur Robinson, ček� jej nejen fantastick� cesta časoprostorem, ale tak� setk�n� s rodinou Robinsonov�ch, kter� mu pomůže objevit celou řadu �žasn�ch tajemstv� o jeho vlastn�ch neomezen�ch schopnostech. Neskutečn� v�let jej ale tak� přivede do konfliktu s padouchem, kter� děl� zlu špatn� jm�no: neschopn�m Bowler Hat Guyem, jež Lewise připrav� o jedinou možnost, jak se vr�tit domů. Film Robinsonovi, kter� je pln� nezapomenuteln�ch postav, chytr�ch vyn�lezů, klasick�ch padouchů a dechberouc�ch rošť�ren, vypr�v� př�běh o v�ře v rodinu, sebe sam�ho a nadějnou budoucnost.
Žádné komentáře