Web v Rekonkstruci

Horory

Americká kletba

alt
Mysteri�zn� / Thriller / Horor / Drama
USA, 2005, 91 min

Obsah:
Film je založen na z�kladě jedin�ho zdokumentovan�ho př�padu v historii Spojen�ch st�tů, kdy duch způsobil smrt člověka. V letech 1818 – 1820 v Red River ve st�tě Tennessee byla rodina Bellů a zejm�na jejich nejmladš� dcera vystavena teroru nezn�m�ho původu. Př�pad byl pops�n ve v�ce než dvaceti knih�ch a jeho st�n se nad městem vzn�š� dodnes. Rodina Bellů se zoufale snažila naj�t racion�ln� vysvětlen� pro hrůzn� ud�losti kter�m čelila, ovšem zcela bez �spěchu. Teror postupně nab�val na intenzitě a duch začal dokonce komunikovat. Zanechal hrůzn� vzkaz: jednoho dne budu zab�jet. Až v roce 1998 byl nalezen rukopis tehdejš�ho m�stn�ho učitele a rodinn�ho př�tele Bellů, kter� vn�š� do př�padu nov� fakta

Žádné komentáře