Web v Rekonkstruci

Horory

Prom Night

alt
Horor / Mysteri�zn� / Thriller
USA, 2008, 90 min

Obsah:
Remake stejnojmenn�ho horroru z roku 1980 s Jamii Lee Curtisovou a Leslie Nielsenem v hlavn�ch rol�ch.

Hlavn� hrdinkou je Donna Keppel, d�vka, jež se m� st�t na n�sleduj�c�m plese kr�lovnou a převz�t korunku. To ji ale tlač� nejm�ň, nebot� ji pron�sleduj� sny o vrahovi, jež vyvraždil jej� rodinu i ji. Vz�pět� na to jej uvid� st�t na veřejnosti. Sv� probl�my řeš� konzultacemi u psychologa. Aniž by to tušila, na n�sleduj�c�m plese se do n� zamiloval psychicky narušen� muž, jenž proto, aby jej milovala, nev�h� ani zab�jet...
Žádné komentáře