Web v Rekonkstruci

Komedie

Blonďatá a blonďatější

alt
Komedie
Kanada, 2007, 95 min

Obsah:
Dvě hloup� blond�ny, kter� vypadaj�, jakoby pr�vě vylezly z reklamy na růžovou, se přihl�s� do kurzu l�t�n�. Tam se tak� poprv� setk�vaj� a zjist�, že si neuvěřitelně dobře rozum�. Dee a Dawn se stanou dobr�mi př�telkyněmi a ke sv�mu překvapen� zjist�, že jsou dokonce sousedky už skoro cel� rok! Obě dvě si touž� naj�t pr�ci, a jelikož jsou "v�born�" tanečnice, natref� v novin�ch na inzer�t a dostav� se na konkurz. Jenže tam se situace v několika př�št�ch minut�ch pěkně zamot� a najednou jsou Dee a Dawn podezřel� z vraždy. Sleduj� je dva muži, kteř� si mysl�, že jedna z nich je �dajn� zn�m� vražedkyně Kočka, a ti jim nab�dnou kupu peněz za to, aby jely k Niagarsk�m vodop�dům a odstranily pana Wonga. Blond�nky to přij�maj�, protože to pochop� �plně jinak, než je to řečeno, a poušt� se na bl�znivou cestu...
 


Žádné komentáře