Web v Rekonkstruci

Komedie

Nevyhrožuj

alt
Komedie / Krimi
USA, 1996, 89 min

Obsah:
Par�dia na filmy afroamerick�ch režis�rov z 90. rokov, ktor� opisovali pr�behy farebn�ch a in�ch menš�n žij�cich v štvrtiach americk�ch veľkomiest, o každodennom n�sil� a kriminalite. Všetko sa toč� okolo gangstersk�ho života v gete, predsudkov voči farebn�m, prostit�cii, korupcii pol�cie a sexisme. Ashtray (Shawn Wayans) - čo po ang. znamen� popoln�k - žil po svojom naroden� u jeho matky. Ale teraz sa z neho mus� stať "prav� muž", ktor�ho z neho dok�že spraviť iba jeho otec. Preto sa nasťahuje do jeho domu. Znovu stret�va svojich star�ch pr�buzn�ch; jeho bratranca Loc Doga (Marlon Wayans), blazniv� stark�, kamar�tov Loc Doga a mnoho ďalš�ch obyvateľov štvrte. Jeho život sa mu zmen�, až keď spozn� mnohodetn� mamičku Dashiki (Tracey Cherelle Jones)...
Žádné komentáře