Web v Rekonkstruci

Komedie

Speed Racer


alt
Akčn� / Sportovn� / Rodinn�
USA, 2008, 129 min

Obsah:
Všechno děl� na hranici schopnost�, každ� jeho v�kon prov�z� maxim�ln� riziko nezdaru. Speed, mlad�, talentovan� z�vodn�k. Agresivn�, instinktivn� a neboj�cn�. D�ky tomu, že jeho otec vymyslel superrychl� bour�k Mach 5, m� Speed (Emile Hirsh) možnost utkat se s těmi nejlepš�mi z nejlepš�ch ve smrtelně nebezpečn�m z�vodě přes celou zemi. Tady na něj neček� jen rival Racer X (Matthew Fox), ale nejsp�š i pravda o smrti jeho bratra.

Bratři Wachowšt� po trilogii Matrix neplavali v peněz�ch, n�brž osnovali pl�ny, kterak adaptovat slavn� animovan� seri�l Speed Racer. Ten m� svůj původ v 60. letech v Japonsku, kde byl vys�l�n pod n�zvem Mach Go Go Go, a představoval jeden z prvn�ch pokusů implantovat charakteristick� japonsk� styl manga/anime na lukrativn� americk� televizn� trh. Pokus vyšel a pro mnoh� Američany představoval prvn� setk�n� s t�mto fenom�nem. Stejně tak pro bratry Wachowsk�. Jelikož chtěli po “R“ sn�mc�ch dost�t uzn�n� u širš�ho publika, zrealizovali Speed Racera jako rodinnou z�bavu. Nekomplikovan� (ovšem komplikovaně odvypr�věn�) př�běh posloužil režis�rům k rozpout�n� form�ln� symfonie, jej�ž technick� bravura a audiovizu�ln� promyšlenost dle teoretika Jiř�ho Fl�gla "dalece překročila svou dobu a zařadila film k vrcholn�m v�tvorům historie uměn�."Žádné komentáře